Sostenibilitat

 

En MAISOR ens dediquem a l’elaboració de les conserves artesanals de peix i la nostra existència depèn de la pesca, la qual cosa es tradueix en un bon estat de salut dels ecosistemes marins, de la biodiversitat, dels seus hàbitats i de les interaccions entre ells.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT I ELS SEUS RECURSOS

Responsabilitat i compromís són les nostres senyes d’identitat. La nostra activitat d’elaboració de conserves artesanals es basa en aquests 3 pilars: la pesca sostenible, l’ús responsable dels recursos pesquers i el màxim respecte cap al medi ambient.

Les espècies amb les que treballem són 100% de la mar cantàbric i sempre prioritzem la compra a la flota costanera de Getaria, amb el segell de pesca sostenible MSC. Garantim així l’origen local del producte i l’ús d’arts de pesca més sostenibles i respectuoses amb l’hàbitat marí (xarxes de cèrcol i canyes).

Per a la compra de la resta de productes (olis, sals, vinagres, flascons, embalatges …) prioritzem sempre proveïdors locals o de proximitat; i materials reciclats i reciclables.

SOSTENIBLE I SALUDABLE

En col·laboració amb la Universitat del País Basc i la Fundació Elkano, hem realitzat l’anàlisi del cicle de vida de la nostra anxova en oli d’oliva, calculant la petjada de carboni per conèixer l’impacte ambiental d’aquest producte en tot el seu cicle de vida; des de la pesca de l’anxova, fins a la fi de vida del producte final.

Conèixer a fons el cicle de vida dels nostres productes, ens permet enfocar més en aquells aspectes a millorar. Apostem per estratègies d’economia circular, per optimitzar els recursos utilitzats, reduir el nostre impacte ambiental i fer que la nostra activitat empresarial sigui cada vegada més sostenible.

D’aquesta manera, volem contribuir a l’agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU.

Objectius de desenvolupament sostenible prioritaris per MAISOR: